Spółdzielnia Mieszkaniowa PRACA w Iławie

Zaprasza Dzieci

ze szkół podstawowych do "POLANKI" na ferie w dniach: