STRUKTURA ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU.

 

 

L.p.

Typ lokali

Pow. użytkowa w m2

Udział %

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

5.

6.

Lokale mieszkalne w tym:

- własność odrębna

Lokale użytkowe w tym:
- piwnice zarobkowe

- własność odrębna

Garaże wbudowane i wolnostojące   w tym:

- własność odrębna

Schowki Smolki 6C

Poddasza zagospodarowane

Ciąg komunikacyjny w bud. 1 Maja 2

 209.300,54

63.058,02

17.496,83

                        147,95

2.711,33

                  2.658,77

 

255,66

                       35,40

                      91,87

21,16

91,16

 

  7,62

 

 

  1,16

 

 

  0,02

  0,04

  0,01

 

RAZEM

            229.604,57

100%

 DANE O LOKALACH MIESZKALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLACH

 OBRAZUJĄ PONIŻSZE TABELA


 

LOKALE MIESZKALNE

LOKALE UŻYTKOWE

 GARAŻE

Nazwa osiedla

Powierzchnia

Użytkowa

ogółem

 %

Pow.

użytkowa

%

Pow.

użytkowa

%

Pow.

użytkowa

%

Podleśne

77.799,01

33,88

69.424,46

33,15

7.237,28

41,36

1.137,27

42,77

XXX – lecia

55.965,61

24,38

55.283,47

26,39

  682,14

  3,90

 

 

Kopernika

45.206,53

19,69   

37.699,96

18,00

6.435,47

36,78

1.071,10

40,29

Stare Miasto

50.337,04

21,92

46.892,65

22,39

2.993,99

17,11

  450,40

16,94

RAZEM

229.308,19

99,87

209.300,54

99,93

17.348,88

99,15

2.658,77

100,00

Pozostałe

(schowki,poddasza, piw. zarobkowe, ciąg komunikacyjny bud. 1 Maja 2)

 

296,38

 

0,13

 

148,43

 

0,07

 

147,95

 

0,85

 

 

 OGÓŁEM

229.604,57

100,00

209.448,97

100,00

17.496,83

100,00

2.658,77

 

100,00

 

 

 

 

 

Nazwa osiedla

 

Ogółem pow. użytkowa lokali miesz. Spółdzielni

 

 

%

Pow. użytkowa Włas.odrębna lokali mieszkalnych.

 

 

%

Ilość mieszkań

 

ogółem

 

%

 

W tym wł.odrębna

 

%

Podleśne

69.424,46

33,15

24.729,65

39,21

1304

30,73

445

36,96

XXX – lecia

55.283,47

26,39

14.229,56

22,56

1163

27,41

290

24,09

Kopernika

37.699,96

18,00

10.832,17

17,17

  775

18,27

208

17,27

Stare Miasto

46.892,65

22,39

13.266,64

21,04

  990

23,33

259

21,51

RAZEM

209.300,54

99,93

63.058,02

99,98

4232

99,74

1202

99,83

Pozostałe

(schowki,poddasza, piw. zarobkowe)

 

148,43

 

0,07

 

11,80

 

0,02

 

11

 

0,26

 

2

 

0,17

 

OGÓŁEM

 

209.448,97

 

100,00

 

63.069,82

 

 

100,00

 

4243

 

100,00

 

1204

 

100,00

 

 

 

 

WYKRES WSKAŹNIKA WINDYKACJI OPŁAT CZYNSZOWYCH 2000 – 2016