STRUKTURA ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.

 

L.p. TYP LOKALI POWIERZCHNIA UŻYTKOWA M2 UDZIAŁ %
1. Lokale mieszkalne w tym             209 411,54    91,23
  - własność odrębna                67 284,13     
2. Lokale użytkowe w tym:               17 313,16    7,54
  - piwnice zarobkowe                      48,00     
  - własność odrębna                  2 727,43     
3. Garaże wbudowane i wolnostojące w tym:                 2 658,77    1,16
  - własność odrębna                    272,66     
4. Schowki                      35,40    0,02
5. Poddasza zagospodarowane                      91,87    0,04
6. Ciąg komunikacyjny w bud. 1 Maja 2                      21,16    0,01
  RAZEM             229 531,90    100,00

 

 

WYKRES WSKAŹNIKA WINDYKACJI OPŁAT CZYNSZOWYCH

2000 – 2016