Dane o lokalach mieszkalnych w poszczególnych osiedlach obrazuje poniższa tabela

 

 

LOKALE MIESZKALNE

LOKALE UŻYTKOWE

 

GARAŻE

 

Nazwa osiedla

Powierzchnia

Użytkowa

ogółem

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Podleśne

77.799,01

33,39

69.424,46

32,63

7.237,28

41,23

1137,27

42,06

 

XXX – lecia

55.977,41

24,03

55.283,47

25,99

693,94

3,96

     

Kopernika

48.854,49

20,97

41.226,42

19,38

6.511,97

37,13

1116,10

41,28

 

Stare Miasto

50.342,54

21,61

46.799,17

22,00

3.092,97

17,64

450,40

16,66

 

RAZEM

232.973,45

100,00

212.733,52

100,00

17.536,16

100,00

2703,77

100,00

 

Pozostałe

(schowki,poddasza, piw. zarobkowe)

 

224,23

 

 

76,28

 

 

147,95

       

 

OGÓŁEM

 

233.197,68

 

 

212.809,80

 

 

17.684,11

 

 

2703,77

 

   

 

Zasoby Spółdzielni są podzielone na cztery jednostki administracyjne, którymi kierują kierownicy osiedli. Kierownikom osiedli podlegają gospodarze domów oraz po jednym konserwatorze osiedlowym.