DANE O LOKALACH MIESZKALNYCH W POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLACH

 OBRAZUJĄ PONIŻSZE TABELA

   

 

LOKALE MIESZKALNE

LOKALE UŻYTKOWE

 GARAŻE

 

Nazwa osiedla

Powierzchnia

Użytkowa

ogółem

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Pow.

użytkowa

 

%

 

Podleśne

77.799,01

33,88

69.424,46

33,15

7.237,28

41,36

1.137,27

42,77

 

XXX – lecia

55.965,61

24,38

55.283,47

26,39

  682,14

  3,90

 

 

 

Kopernika

45.206,53

19,69

37.699,96

18,00

6.435,47

36,78

1.071,10

40,29

 

Stare Miasto

50.337,04

21,92

46.892,65

22,39

2.993,99

17,11

  450,40

16,94

 

RAZEM

229.308,19

99,87

209.300,54

99,93

17.348,88

99,15

2.658,77

100,00

 

Pozostałe

(schowki,poddasza, piw. zarobkowe, ciąg komunikacyjny bud. 1 Maja 2)

 

296,38

 

0,13

 

148,43

 

0,07

 

147,95

 

0,85

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

229.604,57

 

100,00

 

209.448,97

 

100,00

 

17.496,83

 

100,00

 

2.658,77

 

 

100,00