Nazwa osiedla

 

Ogółem pow. użytkowa lokali miesz. Spółdzielni

 

 

%

Pow. użytkowa Włas.odrębna lokali mieszkalnych.

 

 

%

Ilość mieszkań

 

ogółem

 

%

 

W tym wł.odrębna

 

%

Podleśne

69.424,46

33,15

24.729,65

39,21

1304

30,73

445

36,96

XXX – lecia

55.283,47

26,39

14.229,56

22,56

1163

27,41

290

24,09

Kopernika

37.699,96

18,00

10.832,17

17,17

  775

18,27

208

17,27

Stare Miasto

46.892,65

22,39

13.266,64

21,04

  990

23,33

259

21,51

RAZEM

209.300,54

99,93

63.058,02

99,98

4232

99,74

1202

99,83

Pozostałe

(schowki,poddasza, piw. zarobkowe)

 

148,43

 

0,07

 

11,80

 

0,02

 

11

 

0,26

 

2

 

0,17

 

OGÓŁEM

 

209.448,97

 

100,00

 

63.069,82

 

 

100,00

 

4243

 

100,00

 

1204

 

100,00