Stan zasobów spółdzielni na dzień 31.12.2011 roku w rozbiciu na poszczególne osiedla

Nazwa osiedla

Ilość lokali mieszkalnych

Mieszkania ogółem

Mieszkania Sp-ni

Mieszk. Wł. Odrę.

Użytkowe ogółem

Użytkowe Sp-nia

Użytk. wł. odrębna

Garaże ogółem

Garaże Sp-ni Garaże wł. odrębna
Podlesne 1304 904 400 47 46 1 67 67 -
XXX-Lecia 1163 893 270 14 11 3 - - -
Kopernika 836 598 238 40 35 5 72 59 13
St. Miasto 988 762 226 40 40 - 32 31 1

RAZEM

4.291 3.157 1.134 141 132 9 171 157 14

 

Nazwa osiedla

Powierzchnia użytkowa w m2

Lokale mieszkalne

Lokale użytkowe

Garaże

Ogółem Sp-nia

Własność odrębna

Ogółem Sp-nia

Własność odrębna

Ogółem Sp-nia

Własność odrębna

Podleśne 69.424,46 47.181,74 22.242,72 5.358,18 5.162,88 195,30 1.137,27 1.137,27 -
XXX-lecia 55.283,47 42.001,46 13.282,01 679,94 554,80 125,14 - - -
Kopernika 41.226,42 28.552,85 12.673,57 6.397,45 5.172,23 1.225,22 1.116,10 910,70 205,40
ST. Miasto 46.799,17 35.206,22 11.592,95 3.009,77 3.009,77 - 450,40 434,80 15,60
RAZEM zł. 212.733,52 152.942,27 59.791,25 15.445,34 15.228,42 1.545,66 2.703,77 2.482,77 221,00
Lokale na potrzeby własne       2.090,82 2.090,82        

Pozostałe(schowki, poddasza piw. zarobkowe)

76,28 76,28   147,95 147,95        
RAZEM 212.809,80 153.018,55 59.791,25 17.684,11 16.138,45 1.545,66 2.703,77 2.482,77 221,00