STRUKTURA ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU.

 

 

L.p.

Typ lokali

Pow. użytkowa w m2

Udział %

 

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

5.

6.

 

Lokale mieszkalne w tym:

- własność odrębna

Lokale użytkowe w tym:
- piwnice zarobkowe

- własność odrębna

Garaże wbudowane i wolnostojące   w tym:

- własność odrębna

Schowki Smolki 6C

Poddasza zagospodarowane

Ciąg komunikacyjny w bud. 1 Maja 2

 

209.300,54

63.058,02

17.496,83

                        147,95

2.711,33

                  2.658,77

 

255,66

                       35,40

                      91,87

21,16

 

91,16

 

  7,62

 

 

  1,16

 

 

  0,02

  0,04

  0,01

 

RAZEM

            229.604,57

100%