„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

 

Projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków technicznych i estetyki wyglądu budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko-Własnosciowej "PRACA" w Iławie

Całkowita wartość projektu: 921.519,76 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 391.645,89 PLN

Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRACA” w Iławie

 

 

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

 

Projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków technicznych i estetyki wyglądu budynków przy ul. Smolki 2A, Smolki 6 i Asnyka 5A w Iławie

Całkowita wartość projektu: 1.236.700,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 525.597,50 PLN

Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRACA” w Iławie

 

 

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

 

Projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków technicznych i estetyki wyglądu budynków przy ul. 1 Maja 6A, 1 Maja 8 i 1 Maja 16A w Iławie

Całkowita wartość projektu: 829.563,54 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 352.564,50 PLN

Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRACA” w Iławie

 

 

 

 

 

 

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

 

 

Projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa

 

 

Tytuł projektu: Poprawa warunków technicznych i estetyki wyglądu budynków przy ul. Asnyka 3A, Kościuszki 39 i Królowej Jadwigi 16A w Iławie

Całkowita wartość projektu: 962.315,76 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 408.984,20 PLN

Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRACA” w Iławie