Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa "PRACA" w Iławie,
ul. Okulickiego 1A, tel.89 649-93-03
 

Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2017/2 z dnia 06 lutego 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji c.w.u., wykonaniem nowego węzła cieplnego i modernizacją instalacji c.o. oraz modernizacją przyłącza w ramach czterech projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania 2 Praca 4.3.2 .pdf

 

Edycja: Administrator 2019.03.15

Publikacja: Administrator 2019.02.06

 

 
----------------------------------------------------------------------------------
 

Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2017/1 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem dociepleń ścian zewnętrznych, wykonaniem docieplenia stropu oraz wykonaniem docieplenia stropodachu w ramach czterech projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania 1 Praca 4.3.2.pdf

 

 

 

Edycja: Administrator 2019.03.04

Publikacja: Administrator 2019.01.28