Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa "PRACA" w Iławie,
ul. Okulickiego 1A, tel.89 649-93-03
 

1. Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2019/1 z dnia 18 listopada 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem dociepleń ścian zewnętrznych w ramach trzech projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania nr 1 Praca 4.3.2 .pdf

 

2. Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2019/2 z dnia 18 listopada 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem dociepleń ścian zewnętrznych w ramach trzech projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania nr 2 Praca 4.3.2 .pdf

 

3. Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2019/3 z dnia 18 listopada 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem dociepleń ścian zewnętrznych w ramach projektu RPWM.04.03.02-28-0013/19 pod nazwą  „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „PRACA” w Iławie – projekt nr XXIV” dofinansowanego w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zapytanie ofertowe nr 3 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 3 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 3 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 3 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 3 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania nr 3 Praca 4.3.2 .pdf

 

4. Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2019/4 z dnia 18 listopada 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem dociepleń ścian zewnętrznych w ramach dwóch projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zapytanie ofertowe nr 4 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 4 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 4 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 4 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 4 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania nr 4 Praca 4.3.2 .pdf

 

5. Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2019/5 z dnia 18 listopada 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją przyłącza w ramach ośmiu projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zapytanie ofertowe nr 5 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 5 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 5 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 5 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 5 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania nr 5 Praca 4.3.2 .pdf

 

6. Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2019/6 z dnia 18 listopada 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji c.w.u. oraz wykonaniem nowego węzła cieplnego i modernizacją instalacji c.o. w ramach dziewięciu projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Zapytanie ofertowe nr 6 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 6 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 6 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 6 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 6 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania nr 6 Praca 4.3.2 .pdf

 Edycja: Administrator 2019.12.20

Publikacja: Administrator 2019.11.18

-------------------------------

Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2017/2 z dnia 06 lutego 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z modernizacją instalacji c.w.u., wykonaniem nowego węzła cieplnego i modernizacją instalacji c.o. oraz modernizacją przyłącza w ramach czterech projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 2 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania 2 Praca 4.3.2 .pdf

 

Edycja: Administrator 2019.03.15

Publikacja: Administrator 2019.02.06

 

 
----------------------------------------------------------------------------------
 

Zapytanie ofertowe nr PRACA/RPWM.04.03.02/2017/1 z dnia 28 stycznia 2019 roku

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z wykonaniem dociepleń ścian zewnętrznych, wykonaniem docieplenia stropu oraz wykonaniem docieplenia stropodachu w ramach czterech projektów dofinansowanych w ramach poddziałania 4.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Pliki do pobrania:

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 1-3.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załącznik 4.docx

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 5.pdf

- Zapytanie ofertowe nr 1 Praca 4.3.2 załączniki 6.pdf

- Informacja o wyniku postępowania 1 Praca 4.3.2.pdf

 

 

 

Edycja: Administrator 2019.03.04

Publikacja: Administrator 2019.01.28