Skład Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej "PRACA" w Iławie kadencja 2022 - 2025

 

Lp.

 Nazwisko imię

 Funkcja

1

 Bieszczad Ferdynand

 Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej

2

 Bojko Edward

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3

 Duda Kazimierz

 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej

4

 Kowalski Ireneusz

 Członek Komisji Rewizyjnej

5

 Kuzdra Stanisław

 Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Członek Komisji Rewizyjnej

6

 Łapuć Jerzy  Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej

7

 Nowakowska Kazimiera

 Sekretarz Rady Nadzorczej

 Członek Komisji Rewizyjnej

8

 Szczuka Magdalena

 Członek Komisji Mieszkaniowej

 Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

9

 Żuralski Grzegorz

 Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

 Członek Komisji Techniczno-Inwestycyjnej