Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2015 – 2018

 

Lp.

Nazwisko imię

Funkcja

1

Kamińska Dorota

Przewodniczący Rady Nadzorczej,Z-ca Przewodniczącego Komisji Mieszkanioweji, Sekretarz Komisji Społeczno-Kulturalnej

2

Pokojski Ryszard

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej

3

Fiałkowski Rafał

Sekretarz Rady, Członek Komisji Rewizyjnej

4

Grzelka Ireneusz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5

Cywiński Zbigniew

Z-ca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Kulturalnej

Członek Komisji Rewizyjnej

6

Duda Kazimierz

Przewodniczący Komisji Społeczno –Kulturalnej,

Członek Komisji Rewizyjnej

7

Łapuć Jerzy

Członek Komisji Techniczno-Inwerstycyjnej

8

Lebiedziewicz Andrzej

Członek Komisji Mieszkaniowej

9

Sobolewski Andrzej

Sekretarz Komisji Mieszkaniowej

10

Radzioch Jan

Członek Komisji Techniczno-Inwerstycyjnej

11

Szymaniak Józef

Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwerstycyjnej