Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2018 – 2021

 

Lp.

 Nazwisko imię

 Funkcja

1

 Sobolewski Andrzej

 Przewodniczący Rady Nadzorczej,

 Członek Komisji mieszkaniowej

2

 Bojko Edward

 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3

 Lebiedziewicz Andrzej

 Sekretarz Rady,

 Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej

 

4

 Smoliński Grzegorz

 Członek Komisji Mieszkaniowej

5

 Czarnecki Andrzej

  Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej

6

 Gabryel Stanisław  Członek Komisji Techniczno-Inwerstycyjnej

7

 Kuzdra Stanisław

 Członek Komisji Techniczno-Inwerstycyjnej

 Komisja Rewizyjna

8

 Kowalski Ireneusz

 Komisja Rewizyjna

9

 Cywiński Zbigniew

 Przewodniczący Komisji Społeczno - Kulturalnej

10

 Bieszczad Ferdynand

 Członek Komisji Społeczno - Kulturalnej

11

 Żuralski Grzegorz  Członek Komisji Społeczno - Kulturalnej