Informacje o wykonanych remontach

DO WAŻNIEJSZYCH ROBÓT REMONTOWO – KONSERWACYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ GZM W 2016 ROKU NALEŻY ZALICZYĆ

 

L.p.

Rodzaje robót

J.m.

Ilość

  1.

 

Modernizacja instalacji elektr. (lok. użyt. Maczka 8) kpl. 1

  2.

Remont i konserwacja instalacji i osprzętu elektrycznego   1

  3.

Stała konserwacja urządzeń 
wod.- kan., c.o. i c.c.w.
  całość zasobów

  4.

Szklenie i naprawa stolarki okiennej i drzwi.   całość zasobów

  5.

Przegląd instalacji gazowej    całość zasobów

  6.

Konserwacja domofonów   całość zasobów

  7.

Usunięcie dużej awarii zbiorczego kolektora sanitarnego (os. Podleśne)

kpl. 1

  8.

Utrzymanie terenów zielonych   całość zasobów

  9.

Wymiana rozdzielaczy c.o. (Baczyńskiego 6,  1 Maja 29) kpl. 2

 

      Na potrzeby wykonawstwa remontów i konserwacji Spółdzielnia prowadzi we własnym zakresie zaopatrzenie materiałowo – techniczne.

Pozostałe roboty remontowe wykonywane były przez wykonawców zewnętrznych wyłonionych w drodze przetargów nieograniczonych.

  

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH ROBÓT ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH.

  

L.p.

Rodzaje robót

J.m.

Ilość

  1.

 

Remont połaci dachowych budynków oraz obróbek blacharskich

bud.

 

21

 

  2.

Docieplenie ścian zewn. budynków i remont elewacji- Sobieskiego 45A ( częściowo)

        bud.

1

  3.

Zabudowa „tunelu” - Smolki 6C

kpl

1

  4.

Remont ulic osiedlowych, chodników i parkingów

        

ok. 4100

  5.

Wymiana wewn. inst. gazowej (1 Maja 16A)

   bud/mieszk.

1/100

  6.

Wymiana parkingu- Skłodowskiej 29

mp/pow. m²

38/900

  7.

Wymiana zestawu hydroforowego – Podleśne 1

kpl

1

  8.

Wymiana okien - strych. (Królowej Jadwigi 9)

bud

1

  9.

Przeglądy przewodów wentylacyjnych i spalin.

 

całość zasobów

10.

Drobne roboty remontowo-budowlane

 

całość zasobów

11.

Remont lokali użytkowych

       szt

5

12.

Malowanie kl. schodowych i piwnic

    bud/klat.

14/71

13.

Wymiennikownie c.o. (Br. Alberta 6 i 6A)

kpl

2

14.

Przyłącza c.o. wysokie param. do budynków
1 Maja 20 i 20 A

bud

2

15.

Wymiana wodomierzy – legalizacja

 

całość zasobów