Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Lokatorsko - Własnościowej "Praca" w Iławie

 

jest do pobrania w formacie PDF POBIERZ

 

 

W przypadku problemu z odczytem statutu należy pobrać

i zainstalować program do odczytu plików w formacie PDF

 

Do pobrania Adobe Reader, ze strony domowej producenta Adobe.