Telefony Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa Praca

Centrala

tel. 89 649 93 00
tel. 89 649 32 56

Sekretariat

tel. 89 649 93 21
fax.89 649 93 12

Główny Księgowy

tel. 89 649 93 06

Kierownik Działu Księgowego

tel. 89 649 93 23

Media

tel. 89 649 93 01

Windykacja

tel. 89 649 93 19

Czynsze

tel. 89 649 93 25

Kasa

tel. 89 649 93 26
tel. 89 649 93 10

Kierownik GZM

tel. 89 649 93 05

Kadry

tel. 89 649 93 17

Kierownik SDK "POLANKA"

tel. 89 649 93 08

 

TELEFONY AWARYJNE