OFERTA LOKALI

 Lokal użytkowy ul. Niepodległości 14 o powierzchni  141,70 m2

a) Eksploatacja :

141,70 m2 x 15,00 zł = 2125,50 zł

141,70 m2 x 2,18 = 308,90 zł – podatek od nieruchomości

62,19 m2 x 0,09 = 5,60 zł – podatek od gruntu

 RAZEM : 2440,00 zł (netto) 

Lokal użytkowy ul. Baczyńskiego 3A o powierzchni 103,10 m2

a) Eksploatacja :

103,10 m2 x 39,00 zł = 4020,90 zł

229,64 m2 x 0,09 zł   = 20,66 zł – podatek od gruntu

( podatek od nieruchomości liczony będzie od 01.01.2024r. zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dany rok)

 RAZEM : 4041,56 zł (netto) 

Lokal użytkowy ul. Maczka 8 o powierzchni 252,00 m2

a) Eksploatacja :

252,00 m2 x 12,50 zł = 3150,00 zł

252,00 m2 x 2,18 = 549,36 zł – podatek od nieruchomości

761,20 m2 x 0,09 = 68,51  zł – podatek od gruntu

 RAZEM : 3767,87 zł (netto) 

 

Lokal użytkowy ul. Wiejska 5 o powierzchni 201,00 m2

a) Eksploatacja :

81,70 m2 x 19,00 zł = 1552,30 zł

119,30 m2 x 11,00 zł = 1312,30 zł

201 m2 x 2,18 = 438,18 zł – podatek od nieruchomości

190,39 m2 x 0,09 = 17,14 zł – podatek od gruntu

RAZEM : 3319,92 zł (netto) 

Lokal użytkowy ul. Królowej Jadwigi 18B o powierzchni 56,87 m2

a) Eksploatacja :

56,87 m2 x 10,00 zł = 568,70 zł

56,87 m2 x 2,18 = 123,98 zł – podatek od nieruchomości

70,79 m2 x 0,09 = 6,37 zł – podatek od gruntu

RAZEM : 699,05 zł (netto)