Skład Zarządu SM PRACA

Prezes Zarządu – Tomasz Mazurewicz

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRACA w Iławie kadencja 2022 – 2025

Bieszczad Ferdynand

Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej

Bojko Edward

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Duda Kazimierz

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej

Kowalski Ireneusz

Członek Komisji Rewizyjnej

Kuzdra Stanisław

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Członek Komisji Rewizyjnej

Łapuć Jerzy

 Przewodniczący Komisji Techniczno-Inwestycyjnej

Nowakowska Kazimiera

Sekretarz Rady Nadzorczej

 Członek Komisji Rewizyjnej

Szczuka Magdalena

Członek Komisji Mieszkaniowej

 Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

Żuralski Grzegorz

Członek Komisji Społeczno-Kulturalnej

 Członek Komisji Techniczno-Inwestycyjnej